اس ام اس انتظار و دوری | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس انتظار و دوری

اس ام اس های معنا دار و احساسی جدید دی ۹۳

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sms-manadar-va-ehsasii-jadid-11-day93.jpg

متن و اس ام اس های معنا دار و احساسی

بازی قشنگی بود

اما ما قشنگ بازی نکردیم

قبول کن که هر دو باختیم

من که همه را به تو فروختم

و تو که مرا به هیچ فروختی

*

*

اس ام اس های عاشقانه و جدید فلسفی

اس ام اس کده

*

*

من حوّای کسی بودم که

دیر فهمیدم آدم نیست …

*

*

متن و جملات عاشقانه و معنادار فلسفی

اس ام اس کده

*

*

هرکه قصد رفتن کرد

هیچگاه اصرار به ماندنش نکن دیر یا زود می رود

اگر ماندگار بود خیال رفتن بسرش نمی زد