اس ام اس اندرویید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس اندرویید

متن و جملات جدید و کوتاه سنگین و معنادار

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-jomlat-jadid-kotah-e93.jpg

اس ام اس های جدید معنا دار

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

ماه اگر حلقه به در کوفت، جوابش کردم

منزل مردم بیگانه چو شد خانه ی چشم

آن قدر گریه نمودم که خرابش کردم

*

*

متن و اس ام اس جدید

اس ام اس کده

*

*
بر باور نبودنت زخم میزند

باران ِ بی موقع ِ بهاری …

*

*

جمله های کوتاه جدید

اس ام اس کده

*

*
ســر و ته این حــــــــرف‌ها را که بزنم،

باز هم تویـــــی که در ســَـرم

تــــهِ حرف‌ها را می‌زنی …