اس ام اس اینستاگرامی فلسفی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس اینستاگرامی فلسفی

متن و سخنان آرتور شوپنهاور ، گزیده جملات آرتور شوپنهاور

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/07/jomlat-shopenhaver-t94.jpg

متن و سخنان فلسفی سنگین

موجودی که ارزشمندی یا بی ارزش بودن آن
وابسته به نظر دیگران باشد
چه موجود اسفباری است

*

*

اس ام اس و جملات آرتور شوپنهاور

*

*

در ﻫﺮ صد آدم
یکی ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯽ
بگذار ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ

*

*

اس ام اس های فلسفی جدید

*

*

به ندرت به آنچه که داریم می اندیشیم
در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم