اس ام اس باحال و غمگین جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس باحال و غمگین جدید

متن و اس ام اس مرگ، جمله های غمگین در مورد مرگ

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/matn-va-sms-ghamgin-marg-k94.jpg

جمله های غمگین جدید

من باکلمه ها بازی نمیکنم
وقتی مینویسم نفسمی
یعنی زندگی بدون تو
طعم مرگ میدهد

*

*

متن، شعر و اس ام اس مرگ

*

*

مرگ فرصت نداد
بقیه آرزوهایم بر باد رود

*

*

پیامک مرگ

*

*
از من زنی هنوز
توی عکس های قدیمی
با تو خوشبخت است
به مرگ بگو
می تواند اگر
دستت را
از دور گردن او هم باز کند