اس ام اس بهمن 93 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس بهمن 93

متن، اس ام اس و جمله های زیبا و معنادار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-sms-va-jomlehay-manadarjadid.jpg

گلچین جملات معنادار جدید

میان این همه “ضمیر”

“تو” را انتخاب کردم عاشقانه …

*

*

اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس کده

*

*

من وانمود را بلد نیستم

این آدم افسرده اى که میبینى کار توست …

*

*

جملات پندآموز کوتاه و باحال

اس ام اس کده

*

*

من ساده ترین معماى زندگى تو بودم

امابجاى حل ، پاکم کردى…