اس ام اس به سلامتی غمگین تنها | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس به سلامتی غمگین تنها

متن، اس ام اس و جملات سنگین و فاز بالا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-sozdar-b93.jpg

گلچین جملات غمگین فاز دار

هر چه از دست میرود
بگذار برود
چیزی که به «التماس» آلوده باشد را نمیخواهم
هر چه باشد
حتی ……
«زندگی»

*

*

اس ام اس های غمگین جدید

اس ام اس کده

*

*

من ب نومیدی خودمعتادم…

*

*

اس ام اس های نامیدی غمگین گریه دار

اس ام اس کده

*

*

اِمـــشـَــــب مــــے خـــــوام بــِــشـــیـــنـَـــم اَز آرزوهــــام بـِــنـِـــــویـــسـَـــــم ...
بــــــــــہ نـــــــامِ خــُـــــــــدا
مـــــــے خــــــــوامــِـــــــش
تـــَــــمـــــــــــام