اس ام اس بوسیدن لاو خفن | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس بوسیدن لاو خفن

متن و اس ام اس های عاشقانه بوسه

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-bose-love-b93.jpg

جملات بوسه عاشقانه

تلخ است، تلخ تلخ، این زندگی

اما

” لب هایت ”

عجب تعادلی برقرار کرده است …

شیرین است ،شیرین شیرین …

در برابر این زندگی …

*

*

اس ام اس بوسیدن لاو

اس ام اس کده

*

*

مرا ببوس!

نه یک بار که هزار بار!

بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند،

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند!

*

*

استاتوس و جملات عاشقانه بوس

اس ام اس کده

*

*

چترت را کنار بگذار

دستانم را بگیر

بگذار در زیر باران رحمت خدا

هر دو خیس شویم

بگذار هر دو بخنیدم

بر قطراتی که بر صورتمان

می لغزند

و می رقصند

بذار فال گوش بگویم

لذت بوسه در باران

دو چندان است