اس ام اس بی وفایی جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس بی وفایی جدید

متن و اس ام اس بی وفایی ، جملات کوتاه بی مرامی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/07/matn-va-sms-bi-vafaee-t94.jpg

جملات کوتاه غمگین جدید

وابستگی پیدا کردن به کسی ک متعلق ب تو نیست
یعنی مرگ تدریجی…

*

*

متن و اس ام اس بی وفایی جدید ۹۴

*

*

مرا همینگونه که هستم دوست داشته باش…
نمیتوانی؟؟
من میروم
تو هم برو مجسمه ساز شو

*

*

اس ام اس بی وفایی جدید

*

*

می دانم مدتهاست که ارزان شده ام
چانه می زنم تا به مفت نفروشی ام…

متن و جمله بی وفایی ، اس ام اس بی وفایی جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-payamak-bivafaee-t94.jpg

اس ام اس جدید بی وفایی تیر ۹۴

من بارها شماره ات را میگیرم
و کسی در گوشم مدام زمزمه میکند:
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است!
و من برایش از تو
از دلتنگی ها
از اشکهای بیصدا
و از بی کسی هایم میگویم …
اما او سر حرفش میماند
لعنت به بخت سیاهم!

*

*

پیامک و اس ام اس بی وفایی جدید

*

*

دردم ایــــن نـــیـسـت
کـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت
دردم ایــــن نــیــسـت
کــــــــه مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت
دردم ایــــــن است
کــــــه بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا
مـــــن چـــــرا دل بـــســتــم ؟!!

*

*

اس ام اس بی وفایی جدید

*

*

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ …
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ …
ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ …
ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ …
ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ …
ﻧﮕﯿﺮﻡ ..
ﺑﮕﯿﺮﻡ ..
ﻧﮕﯿﺮﻡ …
ﻧﺰﺩﯾﮏِ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ …
ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ …
ﻣﺸﺘﺮﮎِ ﻣﻮﺭﺩِ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝِ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!