اس ام اس تنهایی و جدایی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس تنهایی و جدایی

پیامک،اس ام اس و جملات غمگین خسته

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/12/sms-va-matn-ghmagin-va-khaset-azar-93.jpg

اس ام اس های جدید غمگین و خسته

خسته ام

مثل سرباز از پست

مثل اعصاب از قرص …

*

اس ام اس و جملات غمگین خسته

اس ام اس کده

*

چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما گاهی حرف میزند

گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی میگردم

که بفهمد این نگاه خسته چه می خواهد بگوید …

*

اس ام اس های غمگین خسته

اس ام اس کده

*

من خوبم، خسته نیستم!

فقط گاهی دستم به زندگی نمی رود