اس ام اس تیکه دار باحال | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس تیکه دار باحال

متن،اس ام اس و جملات تیکه دار و کنایه دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-jomlat-tikedar-b93.jpg

جملات کنایه دار جدید خفن

نه حرفی برای گفتن…

نه امیدی برای ماندن…

نه پایی برای رفتن…

نه تمایلی برای دوباره ساختن…

تو از اول هم هیچ نداشتی!

*

*

اس ام اس تیکه دار باحال

اس ام اس کده

*

*

به احترام رفتنت

کلاهی که بر سرم گذاشته ای را بر میدارم

*

*

عکس های معنادار و کنایه دار جدید

اس ام اس کده

*

*

نه به دیروزهایی که بودی فکر می کنم

و نه به فرداهایی که “شاید” بیایی …

می خواهم امروز را زندگی کنم …

خواستی باش …

نخواستی نباش …