اس ام اس تیکه دار بهمن 93 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس تیکه دار بهمن 93

متن و جملات باحال به بعضیا باید گفت…

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-tike-dar-b93.jpg

اس ام اس های تیکه دار سنگین

به بعضیام باس گفت

آره ما تشنه محبتیم

اما

گدای محبت نیستیم

پس بیخودی انگ گدای محبت بودن رو به ما نچسبون…..

*

*

پیامک و اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کده

*

*

جوره دیگه دیدم..
اگه کسی جلو رامون تله گذاشت من جوره دیگه دیدم
اگه سوخت بوده همجوره ته تش جوره دیگه دیدم
جوره دیگه دیدم دونه دونه میرن از دورو ورت دنباله سودن

*

*

جملات معنادار وکنایه دار جدید

اس ام اس کده

*

*

به بعضیا باید گفت عزیز بامن سَـــــــــــرد نباش و گرنه میفرستمت پیش دوســـتـــــات
یعنی سَـــــردخــــــونـــــه!!!!!
من با تنها چیز سَــــــــردی که حال میکنم بَــــــســـــــتَـــــــــنـــــــــیـــــــه
وســـــلـــــــــــــــــام نــــــامـــــــــه تـــــــمـــــــــام