اس ام اس تیکه دار | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس تیکه دار

متن،اس ام اس و حرف های سنگین تیکه دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sms-tikeh-dar-es93.jpg

جملات تیکه دار جدید

تو هم مرا دوست داری،

آنگونه که من تو را؟

پس چرا این شهر فقط یک دیوانه دارد؟

*

*

متن و اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کده

*

*

لقمه ی بزرگتر از دهانت بودم!

همین بود که مرا خرد میکردی تا اندازه شوم …

*

*

اس ام اس جدید نیش دار خفن

اس ام اس کده

*

*
این روزها انگار آدمها به دست هم پیر میشوند

نه به پای هم!

جملات کنایه ای و تیکه دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-jomlat-tike-dar-e93.jpg

اس ام اس سنگین معنادار

امروز فهمیدم مخاطب تمام شاعرانه هایم

یک بی سواد بود و بس…

*

*

متن و اس ام اس تیکه دار

اس ام اس کده

*

*

یادتون باشه

خاکی بودن آسفالت شدن را در پى دارد…

*

*

جملات نیش دار کنایه دار جدید

اس ام اس کده

*

*

ابراهیم نیستم

اما کودک درونم را قربانی کسی کردم که

ارزشش کمتر از گوسفند بود …