اس ام اس جدید اردیبهشت 95 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید اردیبهشت 95

متن، استاتوس و جمله بغض دار

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/matn-ghamgin-o95-1.jpg

متن، استاتوس و جمله بغض دار

اي “چرخ فلك” خرابي
از “كينه” توست
“بيدادگري” پيشه
“ديرينه” توست
وي “خاك” اگر سينه
“تو” بشكافند
بس “گوهر” قيمتي
كه در “سينه” توست…!

*

*

متن های بغض دار غمگین

*

*

با ارزش ترین چیز در زندگی..
دل آدم هاست..
اگر کسی دلش را به تو سپرد..
امانتدار خوبی باش..

*

*

جمله بغض دار غمگین

*

*

برخی آدم ها به یک دلیل
از مسیر زندگی ما میگذرند
تا به ما درس هایی بیاموزند که اگر میماندند
هرگز یاد نمی گرفتیم
?خسرو شکیبایی

متن، جمله و استاتوس غمگین جدا شدن عاشقانه

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/matn-ghamgin-f95.jpg

متن، جمله و استاتوس غمگین جدا شدن عاشقانه

زیبای من، باران رامیبینی!!
شریک من شده!
ببار بارون  صدای تو  لالایی!!
ببار بارون
شدیم تنها!
دارم از غصه  میمیرم
تو دردمن رو  میدونی
ببار بارون !
ببار و شریکم باش?
مریم بهرامی

*

*

متن جدا شدن غمگین بغض دار

*

*

میخواستم رها شوم از عاشقانه ها
دیدم که در نگاه تو حاصل نمیشود
تا نیستی تمام  غزلها معلق ند
این شعر مدتی ست که کامل نمیشود?
نجمه زارع

*

*

استاتوس های غمگین جدایی

*

*

نه بسته ام به کس دل،
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
ز من هرآنکه او دور چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک  از او جدا جدا من !?
سيمين بهبهاني