* * اس ام اس جدید اس ام اس کده * * | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: * * اس ام اس جدید اس ام اس کده * *

جملات دکتر شریعتی در مورد امام علی(ع)

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jomlat-Dr_Ali_Shariati-o94.jpg

جمله های مذهبی کوتاه

اگر می بینیم کسی که قلبش پر از محبت علی است و از محبت علی اشک می ریزد و سرنوشت جامعه آن سرنوشت خوبی نیست و دردناک است.این نشان دهنده آنست که علی را نمی شناسد.
این علی شناسی نیست، علی پرستی است.
علی را نشناختن و محبت علی داشتن مساوی است با محبت همه ملتها بر پیامبر و معبودشان ،نه چیزی بیشتر…

*

*

دکتر علی شریعتی

*

*

مشکل ما ضعف ایمان نیست، عدم معرفت علمی مسائلی است که به آن ایمان داریم و یکی از آن مسائل تشیع و اسلام است.معتقدیم ولی آنرا نمی شناسیم و  آشنایی منطقی از  آن نداریم و به مردی معتقدیم به عنوان یک امام و یک مرد بزرگ و کسی که همیشه مورد ستایش ما بوده،اما متاسفانه علی را نمی شناسیم.
مابیشتر به ستایش علی پرداختیم نه آشنایی با علی…

*

*

سخنان دکتر علی شریعتی

*

*

محبت نجات بخش نیست، معرفت نجات بخش است.ما موظف به شناخت علی در زمان خودمان هستیم نه محبت به امام.
هر کسی که علی را بشناسد، محبت واقعی را می فهمد و می شناسد نه محبت تلقینی که ثمری ندارد

متن و اس ام اس های جدید و باحال – بهمن ۹۳

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/matn-va-smshay-jadid-bahal-bahman93.jpg

استاتوس های جدید لایک خور

و شب خلق شدبرای گریه کردن

برای بغل کردن بالشت

برای زل زدن به تاریکی

برای نخوابیدن و خاطره ها را مرور کردن

*

*

اس ام اس تنهایی غمگین جدید

اس ام اس کده

*

*

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه:

چــند ســال بــعد …

*

*

اس ام اس جدید در مورد امام زمان

اس ام اس کده

*

*

و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر …

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد؟

اللهم عجل لولیک الفرج