اس ام اس جدید بسلامتی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید بسلامتی

متن، جمله و استاتوس به سلامتی…

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/status-be-salamty-f95.jpg

متن، جمله و استاتوس به سلامتی…

به سلامتی
آرزوهایی که هیچگاه لمس نکردی
به سلامتی
عشقی که طالعش با تو نبود
و هنوزم دوستش داری
به سلامتی
شب هایی که تو در تنهاییت گریه کردی و ندانستی چرا…

*

*

متن و جمله به سلامتی

*

*

به خزان من نخند
من هم روزى بهارى داشتم
روز مادر پيشاپيش
بر تمام
مادران ايران زمين فرخنده باد??

*

*

اس ام اس به سلامتی

*

*

فرزانگی آن است که
در زمان ناب اکنون
حضوری کامل و تمام داشته باشیم
من این حقیقت را از
کودکان آموخته ام!