اس ام اس جدید بی وفایی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید بی وفایی

متن و جمله عاشقانه و احساسی بی وفایی جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/matn-bifaee-k95.jpg

متن و جمله عاشقانه و احساسی بی وفایی جدید

من مديونِ تو هستم!
مديونِ تمامِ زخم هایِ بی امانی  
كه به من می زنی!
و مجال می دهی
قلبم بزرگ شود
و رویِ پایِ خودش بايستد!
بزرگ شود
و تمام غمِ عالم را در خود جا دهد
بي آن كه حتا برايت تنگ شود!
من، مديونِ تو هستم…!?
نسترن وثوقی

*

*

جمله احساسی بی وفایی

*

*

منتظر آمدن همه نباش
يک نفر
هيچ وقت نمی‌آيد! ?
ازدمیر آصف

*

*

متن عاشقانه بی وفایی

*

*

یک نفـر هست
که خـودش نیست..
ولی خاطره اش
صبـح هر روز
مرا سخت
بغل میگیـرد..!?
آبا عابدين