اس ام اس جدید تیر 94 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید تیر 94

متن و اس ام اس جدایی ، پیامک جدایی گریه دار

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/07/matn-va-payamak-ghamgin-t94.jpg

جملات کوتاه غمگین جدید

ابراهیم که نیستم میگذاری میروی …
این آتش نبودنت بر من گلستان
نخواهد شد!

*

*

متن و اس ام اس جدایی جدید

*

*

رهایم کردی چرا که برهنگیت را نجوییدم
بوسه هایت را نطلبیدم و طعم گس گناه را نچشیدم!
رهایم کردی
چرا که عشق ورزیدم!

*

*

جمله های غمگین گریه دار

*

*

ای کاش آشنایی ها نبود
یا به دنبالش جدایی ها نبود
یا مرا با او نمی کردی آشنا
یا مرا از او نمی کردی
جدا…

متن و اس ام اس غمگین، جملات غمگین تیر ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-sms-ghamgin-t941.jpg

اس ام اس غمگین جدید تیر ۹۴

اشک ها قطره نیستند
بلکه کلماتی هستند که می افتند
فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را
که معنی این کلمات را بفهمد…

*

*

جمله و اس ام اس غمگین جدید

*

*

گـاهـی بـرای او

چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی

بـعـد پـاک مـی کـنـی…

پـاک مـی کـنـی…

او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد

امـا تـو

تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای…

*

*

شعر کوتاه غمگین جدید

*

*

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش

ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت

تـــو نیــز، روزی, ســاعـتی, لـَحظــه ای

احــساس خـواهـی کـرد کـــه…

هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد…!

متن و اس ام اس خداحافظی ، پیامک خداحافظی جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-sms-khodahafezi-k94.jpg

متن و اس ام اس خداحافظی عاشقانه

پــــــــــــای رفــتــه را مــیـتــــوان بــرگــردانــد
امـــا
دل رفــتــه را هــرگــز!

*

*

جمله و اس ام اس خداحافظی جدید

*

*

مسافر بی بدرقه من
اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم
باز به غیرت چشمانم
که آبی پشت سرت ریختند

*

*

جمله خداحافظی جدید

*

*

به جان چشمانت قسم
اینبار آنچنان رفتنی ام …
که
کاسه های آب را هم قسم دهی
نه آن روزها باز میگردند و نه من…