اس ام اس جدید خداوند | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید خداوند

مت و جمله در مورد خدا ، اس ام اس خداوند

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/09/matn-va-sms-god-sh94.jpg

جملات راز و نیاز

اگر می خواهی در روز جزا
خدوند قضاوت خوبی درباره ات داشته باشد
در مورد دیگران قضاوت نکن

*

*

متن و اس ام اس خداوند

*

*

با تمام وجود گناه کردیم
اما نه نعمتهایش را از ما گرفت
نه گناهانمان را فاش کرد
بیندیش اگر اطاعتش کنیم چه میکند!

*

*

اس ام اس تنهایی و خداوند

*

*

درمقابل تقدیر خداوند مثل کودکی یکساله باش
که وقتى اورا به هوا می اندازی میخندد
چون ایمان دارد که او را خواهی گرفت