اس ام اس جدید روز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید روز

متن،اس ام اس و جملات فلسفی بزرگان و دانشمندان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/05/matn-va-jomlat-falsafi-o94.jpg

جمله های کوتاه

هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد
پروفسور نخواهد شد
لوسی اسمیت

*

*
متن کوتاه و اس ام اس فلسفی جدید

*

*

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.

دیل کارنگی

*

*
متن کوتاه فلسفی جدید

*

*

امید دارویی است که شفا نمی دهد

اما درد را قابل تحمل می کند

مارسل آشار