اس ام اس جدید زمستان 94 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید زمستان 94

جمله عاشقانه احساسی جدید زمستان ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/jomlat-love-d94.jpg

بگو: …
تکلیفم با چشم هایم چیست …؟!
 لنگر بیاندازم…
 و …

*

*

جملات عاشقانه و احساسی جدید

*

*

” عاشقی ” کنم…
 یا…
 چتر بردارم…
 و …
 ” دلبری ” کنم …؟!

*

*

متن و پیامک عاشقانه جدید

*

*

در گوش دلم گفت فلک پنهانی
حکمی که قضا بود زمن می دانی؟
در گردش خود اگر مرا دست بدی
خود را برهاندمی ز سرگردانی

گلچین جمله عاشقانه دلشکسته

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/matn-va-sms-love-d94-1.jpg

دﻧﯿـــﺎﮮ ﻣﺠـــﺎﺯﮮ ﺟـــﺎﯾﯿـﮧ ﮐـﮧ
ﻭﻗﺘـــﮯ ﮐﺴـــﮯ ﮐـﮧ ﺩﻭﺳﺘـــﺶ ﺩﺍﺭﮮ ﺍﺯﺗــ ﻣﯿﭙـــﺮﺳـﮧ
ﺧﻮﺑـــﮯ ؟؟
ﻣﯿﮕـــﮯ ﺧﻮﺑـــﻢ ﻣﺮﺳـــﮯ !!
ﺍﻣـــﺎ ﺍﻭﻥ ﻧـﮧ ﻣﯿﺘـــﻮﻧـﮧ ﺑﻐـــﺾ ﮔﻠـــﻮﺗﻮ ﺑﺒﯿـــﻨـﮧ …
ﻧـﮧ ﻣﯿﺘـــﻮﻧـﮧ ﭼﺸـــﺎﮮ ﺧﯿـــﺴﺘﻮ ﺑﺒﯿـــﻨـﮧ …
ﻧـﮧ ﺩﺳـــﺘﺎﮮ ﻟـــﺮﺯﻭﻧﺘـــﻮ …
ﺣﺘـــﮯ ﻧﻤﯿﺘـــﻮﻧـﮧ ﺩﻟـــﺘﻨﮕﯿـــﺘﻮ ﺣـــﺲ ﮐﻨـﮧ …
ﺑﻌـــﺪ ﻫـــﻢ ﺑﺎ ﺧﯿـــﺎﻝ ﺭﺍﺣـــﺘــ ﻣﯿـــﺮﻩ ﮐـﮧ ﺑﺎ ﯾﮑـــﮯ ﺩﯾـــﮕـﮧ
ﭼــﺘـــ ﮐﻨـه

*

*

جمله های کوتاه عاشقانه

*

*

عـــــشــــــღــــق ڪہ
همیشہ بہ گفتن “عزیـــــزم و دوستـــــت دارم” نیست… !! ✖️
عـــــشــــــــ❤️ــــــــق یعنے …
حـــــواســــــــــت بہش باشہ… ✔️
تـــــا با بـــــودنــــــــــت بہش جـون بدے… ✔️
(( حتے اگہ نفہمہ…همیـــــن… ))

*

*

جمله دلشکسته

*

*

✘ نه آرامشت را به چشمـﮯ
وابسته كن
نه دستت را
به گرماـے دستـﮯ
دلـــــــــخوش…
چشمها بسته ميشوند و
دستــها مشت ميشوند…
و تو مـﮯمانـﮯ و
✘ يکـ
✘ دنــــــــيا
✘ تــــــــــنهایے ✘

تکست عاشقانه و عارفانه- متن و اس ام اس جدید زمستان ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/matn-va-text-ehsase-love-d94.jpg

خدایا خوش به حالت
درآن بالاها نشسته ای نه عزیزی از دست داده ای …
نه منتظر امدن کسی هستی‌..
ونه غم از دست دادن کسی دلت را پرآشوب میکند…
چه زیبا گفت شریعتی
خدایا تو را چه کسی در آغوش میگیرد که اینگونه آرامی!

*

*

تکست های عارفانه غمگین

*

*
اگر قرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد..
این دیگرخوبی نیست
بلکه معامله است…
می شود پروانه بود و به هرگلی نشست..
اما بهتراست مهربون بود
وبه هردلی نشست..!!
میگویند هر وقت دلت برای كسی تنگ شد , نگاهش كن” نبود , صدايش كن” نشنيد, دعايش كن

*

*

متن های غمگین عاشقانه جدید

*

*

میترسم از بعضی آدم ها
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را!
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ!
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧند…