اس ام اس جدید صبح بخیر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید صبح بخیر

متن و جمله صبح بخیر / جمله عاشقانه صبح بخیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/matn-sobh-be-khayr-d94.jpg

?✨ بآز کُن پَنجِره را✨?

?✨مَن تو را خواهَم بُرد✨?

?✨بِہ سَر رود خُروشانِ حَیاتْ✨?

?✨آبِ این رود✨?

?✨بہ سرچشمِہ نِمے‌گردَد باز✨?

?✨بهتَر آنست کِہ غِفلَت نَکُنیمْ اَز آغاز✨?

?✨ باز کُن پَنجِره را صُبح دَمید✨?

*

*

متن عاشقانه صبح بخیر

*

*

الهی!
اگر می آزمایی توان تحمل وصبر مرا زیاد کن
اگر می آموزی ادراکم راوسعت ده
اگر میبخشایی ظر فیتم را افزون کن
اگر می ستانی گوهر کمالی را ارزانی کن
واگر می رهانی….خدایا!
حتی لحظه ای مرا به حال خود رها مکن که نیاز نیازمندان را تنها تو پاسخگویی که بی نیا ز از هر نیازی!
????????
سلام صبح بخیر
روزتان پر از نعمتها خداوند

*

*

اس ام اس جدید صبح بخیر

*

*

چشم هايت را آرام بگشا …
نور خورشيد را لمس ڪن …
صداي پرندہ ها را بشنو …
و سڪوت زمان را
ڪہ منتظر نواختن ملودي امروز توست
صبحي ديگر
روزي ديگر …
خدا را شاڪر باش براي فرصت دوبارہ اي ڪہ بہ تو ميدهد
عشقش را با تمام وجودت حس ڪن
و روزت را عاشقانہ و خدا گونہ بساز …
سلام  صبح بخیر