اس ام اس جدید عارفانه عاشقانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید عارفانه عاشقانه

متن عاشقانه خدا – جمله عارفانه عاشقانه

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/love-god-f95.jpg

متن عاشقانه خدا – جمله عارفانه عاشقانه

سر بر شانه خدا بگذار
تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی
و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق،انسان بودن ماست
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست
سرت را بالا بگیر و لبخند بزن
فهمیدن احساس، کار هر آدمی نیست!!
احمد شاملو

*

*

متن های عارفانه عاشقانه

*

*

بيا زندگى را شعر باشيم
سخت نيست
تنها بايد گره ىِ
اشتها به تناول عشق را
با دسرِ تكه ترانه يى ناب
باز كنيم
بعدهرچه حس بر سطحِ تنهاى مان
ريخت را
باقلم موى آبرنگ تغزل
رنگ آميزى كنيم
تا شاهكارِ
من و تو نقش بندد
بر امتداد روزهاى زندگيمان…
اديب حيدربگی

*

*

استاتوس عارفانه عاشقانه

*

*

نه آمدن این شکوفه های بادام
و نه عطر تازه هوا،
پرستوها هم بیخود شلوغش کرده اند..!
بهار فقط عطر تن توست
مهدی جوافشان