اس ام اس جدید فارسی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید فارسی

متن و جمله ناب فارسی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/matn-nab-e94.jpg

متن و جمله ناب فارسی

اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می کند، معجزه رخ خواهد داد!
اگر بر این باوری که آسمان برایت معجزه می کند، معجزه رخ خواهد داد!
اما آگاه باش
نه سنگ از خود قدرت دارد، نه آسمان!
آنچه که نیرو دارد، باور توست! ایمان و یقین راسخ توست!
اگر سنگ قدرتی داشت، فکری به حال خود می کرد!
بیرون ز تو نیست، آنچه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی، که تویی…

*

*

جمله های ناب فارسی

*

*

منتهای عشق، این است
فرشته بودن اما بال های خود را به دیگری بخشیدن.
عشق این است مادر بودن…

*

*

جملات ناب کوتاه فارسی

*

*

فقط کسانى که تو برایشان اهمیت دارى
می توانند صداى سکوت تو را بشنوند…

متن و اس ام اس فراموشی ، جملات فراموشی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-status-faramoshi-t94.jpg

استاتوس های جدید فراموشی

آنقدر مشغول بزرگ شدن هستیم
که گاهی
فراموش می کنیم
پدر و مادرمان در حال پیر شدن هستند

*

*

استاتوس و اس ام اس فراموشی

*

*

گاهی باید کسانی را از گذشته مان فراموش کنیم
به یک دلیل ساده
آن ها به آیندمان تعلق ندارند
همین

*

*

پیامک های فراموشی

*

*

میدونی بن بست زندگی کجاست؟
وقتیه که نه حق رسیدن داری!
نه توان فراموش کردن!