اس ام اس جدید فلسفی ناب | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید فلسفی ناب

متن، و جمله های حکیمانه و معروف نویسندگان بزرگ جهان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/jomlat-hakimane-marof-o95.jpg

متن، و جمله های حکیمانه و معروف نویسندگان بزرگ جهان

زیادی خوب بودن
خوب نیست
زیادی که خوب باشی
دیده نمیشوی
میشوی مثل شیشه ای تمیز..
کسی شیشه ی تمیز را نمی بیند
همه به جای شیشه
منظره ی بیرون را می بینند..!
سیمین بهبهانی

*

*

جمله حکیمانه معروف

*

*

مگر امشب، کسی با آسمان
با برگ، با مهتاب
دیداری نخواهد داشت؟
به این مرغی که کوکو می‌زند تنها،
مگر امشب کسی پاسخ نخواهد داد؟
مگر آن طبع شورانگیز، خورشیدی نخواهد زاد؟
کسی این‌گونه خاموشی ندارد یاد…
فریدون مشیری

*

*

متن حکیمانه معروف فلسفی

*

*

و پنجره
ساخته شد
که انتظارها
در یک چهارچوب
حبس
نشوند!
سپیده رها منش