اس ام اس جدید فلسفی 94 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید فلسفی 94

گلچین متن، جملات و سخنان ویکتور هوگو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/matn-va-jomlat-wictor-hogu-k94.jpg

اس ام اس سخنان حکیمانه سنگین

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد

*

*

اس ام اس سخنان و جمله های ویکتور هوگو

*

*

زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید

*

*

ویکتور هوگو

*

*

چقدر باشکوه است که دوستت بدارند و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری

متن،جملات و سخنان فلسفی مفهومی جدید ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-jomlat-falsafi-e93.jpg

جملات کوتاه فلسفی جدید

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده رافاسد می کند.

دیل کارنگی

*

*

اس ام اس فلسفی جدید

اس ام اس کده

*

*
معنی حیات را در زیبائی و قدرت اراده باید جستجو کرد.

ماکسیم گورکی

*

*

متن کوتاه و جملات فلسفی

اس ام اس کده

*

*
آنکه می تواند، انجام می دهد

آنکه نمی تواند انتقاد می کند

برنادشاو