اس ام اس جدید لاو ترکوندن جدید 95 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید لاو ترکوندن جدید 95

شعر بلند عاشقانه جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/sher-bloand-ashaghane-f95.jpg

شعر بلند عاشقانه جدید

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻏﺮﻭﺏ ﺭﻓﺘﻦ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ
ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ
ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ

*

*

شعر عاشفانه چندبیتی بلند احساسی

*

*

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻏﺮﻭﺏ ﺭﻓﺘﻦ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ .ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ
ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ .ﺷﺐ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺼﻪ ﺟﺪﺍ ﮐﻦ
ﭼﮑﻪ ﮐﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻦ
ﺧﻂ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯼ
ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ
ﺍﺳﻤﺖ ﻭ ﺑﺒﺨﺶ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﻡ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻡ
ﺧﻂ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻦ
ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﻮﻥ ﺩﺳﺘﺎﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺒﺰ ﺭﺍﺯﻗﯽ ﺑﺎﺵ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺵ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻠﺨﯽ ﺷﺐ
ﺗﻮ ﻃﻠﻮﻉ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺵ
ﻣﻦ ﭘﺮﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺳﮑﻮﺗﻢ
ﺧﺎﻟﯽ ﺍﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻘﻮﻃﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻭ ﺁﺑﯽ ﻋﺸﻘﺖ
ﺗﺸﻨﻪ ﺍﻡ ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮﺗﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺗﻮ ﻧﺬﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﻗﺼﻪ
ﺣﺮﻓﻢ ﻭ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

*

*

شعر عاشفانه کوتاه ناب جدید

*

*

وای که هیچ سیزدهی بی تو به در نمی شود
نحسی آن به دوش ماست بی تو که سر نمی شود
این دل ما پر از گره , باز شود به دست تو
روز به روز سال به سال , بی تو گذر نمی شود!