اس ام اس جدید و زیبا در مورد خداوند | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید و زیبا در مورد خداوند

متن، جمله و استاتوس در مورد خدا

متن، استاتوس و جمله در مورد خدا

متن، جمله و استاتوس در مورد خدا

خدایـــــا
اگر یڪ روز من فراموش ڪردم
ڪہ خداے بزرگے دارم
تو فراموش نڪڹ
ڪہ بنده ڪوچڪے دارے …

*

*

جمله در مدح خدا

*

*

از خدا پرسیدم
اگر درسرنوشت ما
همه چیز را
از قبل نوشته ای
آرزو کردن چه فایده؟
خداوند گفت
شاید درسرنوشتت نوشته باشم
هر چه آرزو کرد…

*

*

متن و جمله کوتاه درباره خداوند

*

*

وقتی با خدا
گل یا پوچ بازی می کنی
نترس !!
تو برنده ای
چون خدا همیشه دو دستش پره …