اس ام اس جدید پندآموز حکیمانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جدید پندآموز حکیمانه

متن و جمله های معنادار فلسفی و پندآموز

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/matn-hay-manar-o95.jpg

متن و جمله های معنادار فلسفی و پندآموز

جامعه ایی که به فقر تن دهد
دینی که دوزخ داشته باشد
و کشوری که ستم کند،فرومایه اند
من جامعه ایی بدون شاه،دینی بدون تحمیل
و کشوری بدون مرز می خواهم!
ویکتور هوگو

*

*

متن های فلسفی جدید

*

*

آن جا که ازدواجی بدون عشق
صورت می گیرد
حتما عشقی بدون ازدواج
در آنجا رخنه خواهد کرد.
بنجامین فرانکلین

*

*

متن های پندآموز جدید عرفانی

*

*

دو درصد مردم فکر می کنند
سه در صد گمان می کنند که فکر می کنند
نود و پنج درصد مردم ترجیح میدهند
بمیرند اما فکر نکنند!
جرج برنارد شاو