اس ام اس جملات ادبی کوتاه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جملات ادبی کوتاه

متن و جملات آرتور شوپنهاور

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-jomlat-Schopenhauer.jpg

سخنان اندیشمندان خارجی

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز

*

*

جملات و سخنان شوپنهاور

اس ام اس کده

*

*
وقایع خوش زندگي مثل درختان سبز و خرمي است که وقتيکه از دور نظاره شان می کنيم خيلي زيبا به نظر می رسند ولي به مجرد آنکه نزديکشان شده و در داخلشان می رويم زيبائيشان هم از بين می رود ، شما در اين موقع نمی توانيد بفهميد زيبائیش به کجا رفته ، آنچه می بينيد چند درخت خواهد بود و بس

*

*

اس ام اس جملات شوپنهاور

اس ام اس کده

*

*
همه آرزوها از نیاز سرچشمه میگیرد ،یعنی کمبودها و رنجها