اس ام اس جملات جان ماکسول | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جملات جان ماکسول

جملات و سخنان جان ماکسول

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/sokhanan-jan-maksol-f94.jpg

(نویسنده، کشیش امریکایی – متخصص رهبری در سطح بین الملل)

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد

*

*

متن و جملات جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
درباره طول مدت عمرمان كاري از ما ساخته نيست، اما مي توانيم درباره نحوه گذراندن آن تصميم بگيريم

اگر مي خواهيد عرض خيابان را طي كنيد، يك يا دو درجه تغيير مسير، آسيبي به شما نخواهد زد. اما اگر مي خواهيد از عرض اقيانوس بگذريد چند درجه خطا در محاسبه مي تواند شما را به دردسر بيندازد

*

*

اس ام اس هاس سخنان جان ماکسول

اس ام اس کده

*

*
درباره طول مدت عمرمان كاري از ما ساخته نيست، اما مي توانيم درباره نحوه گذراندن آن تصميم بگيريم