اس ام اس جملات والت ویتمن | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جملات والت ویتمن

متن ، جملات و سخنان والت ویتمن – سخنان بزرگان

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/jomlat-Walt-whitman-k94.jpg

جمله های شاعران بزرگ غربی

ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود و اختران را تنها به ظاهر در كام خود فرو می برند

*

*

اس ام اس جملات والت ویتمن

*

*

تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد كنی، باید آنچه به دست می آری و هر كامیابی كه نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراكنی

*

*

جملات والت ویتمن

*

*

آیا ما پیروزی را بزرگ انگاشتیم؟ آری چنین نیز هست – اما اكنون چنین می بینیم كه شكست هم، اگر از آن گریزی نباشد، بزرگ است، و مرگ و بیم نیز بزرگ اند