اس ام اس جملات و سخنان کوتاه وین دایر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جملات و سخنان کوتاه وین دایر

گلچین متن ، جملات و سخنان وین دایر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/jomlat-wayne-dyer-k94.jpg

متن و جمله های پندآموز کوتاه

باور کن و آن را ببین، بشناس و با آن یکی شو

*

*

اس ام اس جملات و سخنان کوتاه وین دایر

*

*

راه تغییر رفتار، درک منشا توانمندی است که تویی

*

*

وین دایر

*

*

آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد