اس ام اس جملات و متن های ژان ژاک روسو | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جملات و متن های ژان ژاک روسو

متن،سخنان و جمله های ژان ژاک روسو

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jomlat-jan-jak-roso-f94.jpg

جملات حکیمانه بزرگان

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است

*

*

جملات و متن های ژان ژاک روسو

*

*

افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند

*

*

جملات و متن های ژان ژاک روسو

*

*

سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را (آنگونه) ببینند