اس ام اس جک باحال و خفن جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس جک باحال و خفن جدید

پست و اس ام اس های لایک دار فیس بوکی – دی ۹۳

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/post-faeceboki-day-93.jpg

جک های خنده دار و باحال

ﯾﻨﯽ ﺍﻻﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻦ بی اف ﮐﯿﻪ ؟؟
ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ؟؟؟
ﺧﺎﻧﻮﻣﺖ ﻣﻨﻢ ﺧﺮﻩ !!..
ﺑﻔﻬﻢ !!
ﻣﻨﻢ !!
ﻣﻦ !!
ﻧﻔﻬﻢ !!
ﺧﯿﺮ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ !!
ﺧﺪﺍ ﺍﺯﺕ ﻧﮕﺬﺭﻩ !!!!
ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ؟؟؟
ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺍﺵ ﺑﺨﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ
ﻋﻮﺿﯽ !!
ﭘﻮﻻﻣﻮﻧﻮ ﺍﻟﮑﯽ ﺧﺮﺝ ﻧﮑﻦ !
ﺍﻭﻧﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ !!
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ !!
ﻭﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ

*

*

متن و اس ام اس های لایک دار خفن و باحال
*

*
دخترهمسایه اومد میگه ببخشید بابام نیست میتونیدشیر گاز رو محکمش کنین نشتی میده..گفتم باشه
رفتم خونشون گفتم خوب فرانسه کجاست؟
یه لبخندی زدو گفت مادخترا انقدرام خنگ نیستیم خوب پایین تر از آلمانه دیگه، اینقدخندیدم که بیچاره قاطی کرده بود همش میپرسید
کنااسپانیا؟
وسط آفریقا؟
بالای قطب شمال؟
گفتم نه عزیزم توجعبه ابزارکنار دستت

*

*

جک خنده دار ضد دختر باحال

*

*
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻩ ۲۰۲۰ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .
اﺁﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﻦ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ، ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯿﺮﻩ !! …
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ : ﮐﺪﻭﻡ ﭼﺮﺍﻏﺘﻮﻥ ﺭﻭﺷﻨﻪ؟
ﮐﺪﻭﻡ ﺧﺎﻣﻮﺵ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﭼﺮﺍﻏﺎﯼ ﺣﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﯾﺍﺋﯽ ﺭﻭﺷﻨﻪ!
ﭼﺮﺍﻏﺎﯼ ﺣﻤﻮﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﻣﯿﮕﻦ ﯾﺎﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﻥ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﻨﺪﯾﺪﻩ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩﻩ.