اس ام اس حکیمانه ناب | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس حکیمانه ناب

متن، جملات و سخنان میلان كوندرا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/jomlat-kundera-k94.jpg

متن و جمله های پندآموز جدید

اگر بی خبر باشیم، بی گناه هستیم؟ آیا آدم ابلهی كه بر اریكه ی قدرت تكیه زده است، تنها به بهانه ی نادانی، از هر گونه مسئولیتی به دور است؟

*

*

متن و جمله های میلان كوندرا

*

*

قدرت در هر جا كه خود را خداگونه بنمایاند، خودبخود الهیات خاص خویش را تولید می كند

*

*

اس ام اس کده

*

*

عشق، به یك امپراتوری شبیه است؛ اگر اندیشه ای كه بر مبنای آن به وجود آمده از میان برود، خود عشق نیز از میان خواهد رفت