اس ام اس خفن فلسفی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس خفن فلسفی

اس ام اس آموزنده جدید – متن آموزنده فلسفی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/payamak-philsophya-d94.jpg

(اس ام اس آموزنده جدید – متن آموزنده فلسفی)

هیچوقت شک هایت را باور مکن ، و به باور هایت شک نکن…

*

*

اس ام اس آموزنده فلسفی

*

*

خداوند بزرگ است، آرزوهایی که از او میخواهیم هم باید بزرگ باشد…

*

*

متن های فلسفی جدید ۹۴

*

*

عصبانیت فرد، تنبیه خود برای اشتباه دیگران است…

*

*

استاتوس غمگین فلسفی

*

*

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند، پس تو را جه غم که اینقدر
احساس تنهایی میکنی، بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط
خداوند با توست…