اس ام اس خفن و احساسی غمگین | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس خفن و احساسی غمگین

متن های فاز سنگین – جمله های غمگین

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/12/matn-sangin-a94.jpg

متن های غمگین کنایه دار

سعدی کجایی؟
بنی آدم ابزار یکدیگرند

*

*

اس ام اس های سنگین کنایه دار

*

*

چون گوش شنوایی نیافتم
حرف هایم را می نویسم

*

*

جمله های کوتاه غمگین

*

*

نشانه دوستی
دوست داشتن یکدیگر به دلیل تفاوت هاست
نه آنچه که میانشان مشترک است…