اس ام اس خنده دار بی ادبی جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس خنده دار بی ادبی جدید

جوک خنده دار بی شوهری، جوک جدید یافتن شوهر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jok-bi-shohari-o94.jpg

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
بلهههههه درست حدس زدین
مهم اینه که شوهر داشته باشین

*

*

جوک خنده دار بی شوهری جدید

*

*
قدیما دوروز میرفتی مسافرت
برمیگشتی میدیدی دختره شوهر کرده
اون وقت من ۲۴ ماه مرز خدمت کردم
۶ماهم اضافه خوردم
اون اواخر خدمتم گیر نیروهای آمریکایی افتادم تو عراق
سه سال منو بردن ابوغریب
بعدش داعش اومد مارو برد سوریه
یه مدتم دسته بوکوحرام نیجربه اسیر بودیم
یه مدتم مفقود الاثر
بعد از ده سال اومدم ایران
دیدم دختره هنوز عین بز نشسته با لبخند منتظرمه
شوهر نیست
میفهمین؟؟

*

*

اس ام اس خنده دار بی شوهری

*

*

طرف رفته برای پسرش زن بگیره به پدر پسره گفت: پسرم
نه ﺍﻫﻞ ﺩﻭﺩه
ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭه
ﻧﻪ ﻭﻟﮕﺮﺩه
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﻭ ﻣﻬﻤﻮﻧﯿه
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺯﯾه
نه اهل اون کارا…
نه اهل اینکارا…
پدر دختره گفت زمونه عوض شده ما زن به آدم پخمه نمی دیم