اس ام اس خنده دار بی شوهری | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس خنده دار بی شوهری

جوک و اس ام اس خنده دار یه شوهر نداریم که…

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/08/jok-fun-sh94.jpg

جوک و اس ام اس خنده دار دخترونه

یه شوهرم نداریم وقتی دلمون گرفته یه دهن آواز بخونه واسمون سقف ترک برداره، همسایه‌ها بیان شکایت! بعدش دعوا بشه، کتک‌کاری تا توی کوچه ادامه پیدا کنه، از کلانتری بیان ببرنش یه شبم آب‌خنک بخوره، مام زنگ بزنیم به دوستامون بیان همه دور هم باشیم بل‌که دلمون وا شه

*

*

جوک خنده دار یه شوهرم نداریم

*

*

یه شوهرم نداریم تا قبل از ازدواج با ما اصن نمدونسته صبرو صبوری چیه ! ولی بعد از ازدواج با ما به ایوب معروف بشه!

*

*

اس ام اس خنده دار یه شوهرم نداریم

*

*

یه شوهرم نداریم بهش بگیم در ِ قوطی رب گوجه رو باز کن، احساس قدرت کنه مرد مون

جوک خنده دار بی شوهری، جوک جدید یافتن شوهر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jok-bi-shohari-o94.jpg

ﺍﯾﻦ ﮐﻪ شوهرتون ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ پورشه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ:
بلهههههه درست حدس زدین
مهم اینه که شوهر داشته باشین

*

*

جوک خنده دار بی شوهری جدید

*

*
قدیما دوروز میرفتی مسافرت
برمیگشتی میدیدی دختره شوهر کرده
اون وقت من ۲۴ ماه مرز خدمت کردم
۶ماهم اضافه خوردم
اون اواخر خدمتم گیر نیروهای آمریکایی افتادم تو عراق
سه سال منو بردن ابوغریب
بعدش داعش اومد مارو برد سوریه
یه مدتم دسته بوکوحرام نیجربه اسیر بودیم
یه مدتم مفقود الاثر
بعد از ده سال اومدم ایران
دیدم دختره هنوز عین بز نشسته با لبخند منتظرمه
شوهر نیست
میفهمین؟؟

*

*

اس ام اس خنده دار بی شوهری

*

*

طرف رفته برای پسرش زن بگیره به پدر پسره گفت: پسرم
نه ﺍﻫﻞ ﺩﻭﺩه
ﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭه
ﻧﻪ ﻭﻟﮕﺮﺩه
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﻭ ﻣﻬﻤﻮﻧﯿه
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺯﯾه
نه اهل اون کارا…
نه اهل اینکارا…
پدر دختره گفت زمونه عوض شده ما زن به آدم پخمه نمی دیم