اس ام اس خیانت و دروغ | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس خیانت و دروغ

اس ام اس های معنا دار جدید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/11/sms-beautiful-smskade.jpg

انگار ھمیشه حرف ”ر” اضافه است

به ھرکی گفتم درکم کن دکم کرد

اس ام اس زیبا

اس ام اس کده

هی غریبه!

روی کسی دست گذاشتی که همه ی دنیای منه

بی وجدان اینقدر راحت به او نگو نفسم …

اس ام اس های معنادار

اس ام اس کده

کاش خودم را جایی بگذارم و برگردم ببینم که نیستم …

ای کاش …