اس ام اس داغ لب سوز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس داغ لب سوز

تکست عاشقانه و لاو- تکست احساسی غمگین

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/TEXT-ASHEGHANE-D94.jpg

تکست جدید عاشقانه و لاو- تکست احساسی غمگین کوتاه

وقتی ۲⃣ قلــ❤️ــب برای یکـدیگر بتپد
هیچ ? فاصله ای دور نیسـت
هیچ زمــ⏳ــانی زیــــاد نیسـت
و هیچ عشــ?ــق دیگری نمی تواند
آن دو را از هم دور کند!
محکـم تریـن برهان عشـق
ٱعتمــــــــــاد اسـت

*

*

متن های غمگین عاشقانه

*

*
عشق که بهانه نمی خواهد
تو را که می بــــــــــــــــینم
بی اجازه می ریزد توی قلبم
خودت قشنگ ترین بهانه ای برای دوست داشتن
حتی گاهی که از چشمانم دوری!

*

*

تکست های عاشقانه زمستان ۹۴

*

*

کــــــــــاش لغــــــــــت نــــ?ــــــامہ مے دانســــــــــت…!
عشــــــــــق …❤️
زندگــــــــــــــــــــے …?
نفــــــــــــــــــــس…?
تعریفــــــــــش فـقــــــــــط
دو حــــــــــرفـــــ اســــــــــت
” تــــــــــــ?ــــــــو ” ??