اس ام اس دانشمندان بزرگ | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس دانشمندان بزرگ

گلچین اس ام اس های فلسفی ، سخنان فلسفی حکیمانه

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/09/sms-falsaphy-sh94.jpg

جمله های کوتاه و ناب عمیق فلسفی

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد
که بال برای پرنده

*

*

استاتوس های فلسفی سنگین جدید

*

*

زندگی یعنی
جستجوی دائم

*

*

سخنان کوتاه حکیمانه

*

*

برای انسان تیره بخت
مرگ تخفیف در مجازات زندان زندگی است