اس ام اس دختر باس | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس دختر باس

باحالترین اس ام اس های مرد باس زن باس

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/12/sms-mar-bas-zan-baz-azar93.jpg

زن باس دسپختش یطور باشه که آقاش به عشق غذا خانومش از سر کارش بیاد خونه ..

*

*

اس ام اس مرد باس

اس ام اس کده

*

*

مرد باس روزی یه ساعت کنار خانمش بشینه, بگه خانومم!

من آماده ام! هرچی دلت میخواد غُر بزن….

*

*

اس ام اس زن باس

اس ام اس کده

*

*

زن باس یه ریموت داشته باشه، دکمشو که میزنی بیاد بغل آقاش