اس ام اس درباره غرور | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس درباره غرور

اس ام اس و جملات پرمعنا درباره غرور

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sms-hay-anadar-ghoror-day93.jpg

اس ام اس پ پیامک جدید و سنگین

برای بودنِ با تو غرورم پایمال شد

تو هم اندکی احساس بگذار

مساوی که نمی شویم

حداقل به من نزدیک شو

*

*

اس ام اس معنادار عاشقانه

اس ام اس کده

*

*

من ، مــــن کردن های من و تو بود کــه ،

هیچوقت مـــــــا نشدیـــم

*

*

اس ام اس درباره غرور

اس ام اس کده

*

*

گرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد…

آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرد…