اس ام اس دردناک غمگین | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس دردناک غمگین

تکست عاشقانه و عارفانه- متن و اس ام اس جدید زمستان ۹۴

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/matn-va-text-ehsase-love-d94.jpg

خدایا خوش به حالت
درآن بالاها نشسته ای نه عزیزی از دست داده ای …
نه منتظر امدن کسی هستی‌..
ونه غم از دست دادن کسی دلت را پرآشوب میکند…
چه زیبا گفت شریعتی
خدایا تو را چه کسی در آغوش میگیرد که اینگونه آرامی!

*

*

تکست های عارفانه غمگین

*

*
اگر قرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد..
این دیگرخوبی نیست
بلکه معامله است…
می شود پروانه بود و به هرگلی نشست..
اما بهتراست مهربون بود
وبه هردلی نشست..!!
میگویند هر وقت دلت برای كسی تنگ شد , نگاهش كن” نبود , صدايش كن” نشنيد, دعايش كن

*

*

متن های غمگین عاشقانه جدید

*

*

میترسم از بعضی آدم ها
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧد، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ، ﻓﺮﺩﺍ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ و نامهربانیﺷﺎﻥ را!
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﻣﺤﺒﺘﺖ!
ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، ﻓﺮﺩﺍ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻨﺖ ﻣﯽ ﺯﻧند…