اس ام اس دعا از خواجه عبدالله انصاری | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس دعا از خواجه عبدالله انصاری

دعای سال نو – متن اداری تبریک نوروز

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/matn-adabi-noroz-f95.jpg

دعای سال نو

متن اداری تبریک نوروز

پروردگارا
چنان کن امسال،
سالِ ما باشد…
سعادت، بختِ نیکو،
حال خوش در فال ما باشد…
پلیدی ها و زشتی های دنیا سهمِ اهریمن
قشنگی ها و خوبی های دنیا مالِ ما باشد…
پریشان حالی و اندوه، صد فرسنگ از ما دور
و رفاه و امن و آرامش رفیق حال ما باشد…
قطار زندگی که گاهگاهی خط عوض می کرد
پس از این روی ریلِ بهترین آمال ما باشد…
سیاهی گم شود در سالِ کهنه، سالِ نو سالِ
طلوع آفتاب از مشرقِِ اقبال ما باشد…

گردآوری وبازنشر: اس ام اس کده

متن، جملات و مناجات های خواجه عبدالله انصاری

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jomlat-ansari-f94.jpg

جملات دعا و مناجات

در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد،ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد.

*

*

متن و سخنان خواجه عبدالله انصاری

اس ام اس کده

*

*
الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.
الهی ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مومنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی…
الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی

*

*

مناجات نامه های خواجه عبدالله انصاری

اس ام اس کده

*

*
الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد
الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو
الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم
الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .
الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق