اس ام اس دعا و نیایش | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس دعا و نیایش

متن و اس ام اس خدا ، اس ام اس خداوند

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/06/Beautiful-text-god.jpg

شعر و جملات عرفانی

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید
به “فرستنده ها” دست نزنید
“گیرنده ها” را تنظیم کنید

*

*

متن و اس ام اس خداوند

*

*

خوب رویی که دیدی
عاشق رویش مشو
نقش او بر دل نگه دار
عاشق نقاش باش

*

*

پیامک با مضمون خداوند

*

*

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد
اما حتمی است