اس ام اس رفیق | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس رفیق

اس ام اس های های زیبا و مرامی رفاقت

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/11/status-of-friendship.jpg

رفیق معامله فسخ شد

در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ندادم

smskade.ir

رفیق

میدرخشی

میتابی

اما دوری

ماه بودن همین است

smskade.ir

خیلی دلاری!

ریالتم به مولا رفیق