اس ام اس ریزان | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس ریزان

متن و اسمس جدید تیکه دار ، جملات سنگین کنایه دار

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/07/matn-va-sms-Tikedar-t94.jpg

متن و جملات تیک دار سنگین جدید

قسمــت نشــد دستتــو بگیــرم
ولــی روزای آخــر
خــوب مچتــو گرفتــم!

*

*

پیامک و استاتوس های معنی دار سنگین

*

*

به بعضیا باید گفت:
کورمون نکنی با اون روشنایی فکرت!

*

*

اس ام اس معنی دار سنگین

*

*

گاهی…
دلم برای زمانی که نمیشناختمت تنگ می شود!