اس ام اس زن باس | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس زن باس

اس ام اس زن باس – متن و جمله زن باس

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/zan-bas-a94.jpg

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺁﻗﺎﺵ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﯼ ﺁﻗﺎﺵ
ﻫﻤﺮﺍﺵ ﺑﺎﺷﻪ  

*

*

متن و جمله باحال زن باس

*

*

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﺯﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﭽﺮﺧﯿﻢ
ﺑﮕﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺁﺭﺍﯾﺸﻤﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ ﭼﺸﻢ

*

*

اس ام اس زن باس

*

*

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﯿﻮﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺩﻫﻦ ﺁﻗﺎﺷﻮﻥ
ﺑﮕﻪ ; ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺘﻮﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻡ  ☺

باحالترین اس ام اس های مرد باس زن باس

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/12/sms-mar-bas-zan-baz-azar93.jpg

زن باس دسپختش یطور باشه که آقاش به عشق غذا خانومش از سر کارش بیاد خونه ..

*

*

اس ام اس مرد باس

اس ام اس کده

*

*

مرد باس روزی یه ساعت کنار خانمش بشینه, بگه خانومم!

من آماده ام! هرچی دلت میخواد غُر بزن….

*

*

اس ام اس زن باس

اس ام اس کده

*

*

زن باس یه ریموت داشته باشه، دکمشو که میزنی بیاد بغل آقاش